3r Congrés Internacional Repromob

3r Congrés Internacional Repromob

Entre embats conservadors i conquestes de drets: vulnerabilitats, inequitats i justícia reproductiva.

8, 9 I 10 D’ABRIL DE 2024
CONGRÉS HÍBRID

La tercera edició d’aquest Congrés Internacional es proposa reunir investigadores i investigadors de ReproMob i investigadors externs per debatre les formes en què les polítiques i discursos neoconservadors impacten sobre els drets sexuals i (no)reproductius i sobre les mobilitats reproductives a través de:

a)      Reflexionar col·lectivament sobre com aquests discursos i polítiques impacten en les mobilitats reproductives i no reproductives en diferents contextos generant formes creatives de contestació i resistència que permeten que les persones assoleixin els seus objectius (no)reproductius fins i tot en contextos legalment restrictius.

b)     Discutir com aquests discursos i polítiques tenen la capacitat de disputar les conquestes de drets i transformacions produïdes a les primeres dècades del segle XXI, en els marcs jurídics i en la regulació del parentiu i les relacions familiars. Això a partir de reconèixer que no és casualitat que aquests discursos i polítiques tinguin lloc en un context de desigualtat econòmica creixent, inseguretat i ascens de moviments d’extrema dreta i de valors antidemocràtics.

José Bonifacio 1339, piso 9

Anexo Bonifacio,
Facultad de Filosofía y Letras.

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

TRANSMISSIÓ

Plataforma zoom i transmissió per Canal YouTube @ICAFILOUBA

https://www.youtube.com/@ICAFILOUBA