Preguntes freqüents

Es pot deixar de participar en l’estudi?

Qualsevol persona participant –infant o adult– té el dret a interrompre l’activitat en qualsevol moment sense necessitat de donar cap explicació i sense que tingui cap conseqüència negativa, només cal que ho comuniqui a l’equip de recerca.

Quins riscos pot comportar la participació en aquest estudi?

És un estudi de molt baix risc ja que les dades seran anonimitzades de forma immediata durant el procés de transcripció i un cop transcrites s’esborraran les gravacions originals, impossibilitant la identificació de les persones participants. La informació que les persones comparteixin sobre les seves experiències i opinions seran documentades, però el seu nom no serà registrat o usat en cap dels informes. La informació obtinguda serà usada únicament per les investigadores de el projecte i serà emmagatzemada a les nostres oficines. Les còpies impreses de les dades seran triturades i les dades digitals seran destruïts després de 5 anys.

En el cas que alguna persona se senti incòmode amb alguna pregunta cal recordar que la participació no és obligatòria i a més pots deixar de participar en qualsevol moment.

Quins són els beneficis de participar en l'estudi?

En principi, no es contempla un benefici directe al participar en l’estudi, però per experiències en recerques qualitatives anteriors, es pot plantejar que la participació a les entrevistes o grups de discussió i al retorn realitzat per l’equip d’investigació generin elements de reflexió que permetin millorar l’enfocament en l’acompanyament en la sexualitat dels infants. A més, la informació que ens proporcioni, així com els serveis que es realitzaran, ajudaran a la comunitat educativa a conèixer com s’acompanya a la sexualitat als infants i contribuirà a configurar una educació afectivosexual i reproductiva integral.

Quins són els costos de participar en l'estudi? Rebré un pagament?

La seva participació en l’estudi no té cap cost. No rebrà cap pagament per la seva participació.

Qui pot respondre els dubtes sobre l'estudi?

Pots parlar amb les investigadores de qualsevol dubte o inquietud que tinguis respecte a l’estudi. Les dades de contacte es troben al peu d’aquesta pàgina.

Qui organitza l'estudi?

Aquest estudi principal està sent realitzat pel Grup de Recerca AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona, un grup interdisciplinari, interuniversitari i internacional, centrat en recerca bàsica i aplicada en ciències socials, de la salut i humanitats; amb un fort compromís per a que les seves investigacions transcendeixin l’àmbit acadèmic per arribar als col·lectius amb els quals i per l’interès i benestar dels quals es treballa. Per conèixer el Grup de Recerca amb més profunditat es pot accedir al web: https://afin-barcelona.uab.cat/ca/Recerca

Què passarà amb els resultats?

Els resultats seran analitzats i escrits per a la publicació en revistes científiques i per a la seva presentació en conferències. Tota la informació recollida de les entrevistes serà anònima i no serà rastrejable.

Què passa si "hi ha un problema" o "alguna cosa surt malament"?

Si es vol posar una queixa o apareixen inquietuds sobre qualsevol aspecte relacionat amb la manera en què ha estat abordat o tractat pels membres de l’equip durant la teva participació en l’estudi, si us plau contacta a l’equip de investigació.