El comitè organitzador del 17è Congrés sobre Equitat, Diversitat i Inclusió – 17th Equality, Diversity and Inclusion Conference, 2024 – que se celebrarà a Sevilla del 27 al 29 de maig de 2024, ha acceptat el pànel Abordar la desigualtat i vulnerabilitat de gènere visibilitzant el treball invisible – Tackling gender inequality and vulnerability by unveiling invisible work – coordinat pels professors Jenna Pandeli i Hugo Gaggiotti de la University of the West of England i la professora Diana Marre, directora d’AFIN i catedràtica del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Anar al notícies i esdeveniments