El Projecte

SexAFIN, educació afectivosexual i reproductiva a les comunitats educatives és un projecte que té com a objectiu contribuir al desenvolupament d’una educació sexual i afectiva integral que contempla el dret a la salut, la prevenció de violències, la diversitat sexual, l’equitat de gènere, el plaer i el benestar amb la participació de la comunitat educativa dels centres d’infantil i primària i les entitats municipals.

A través de metodologies participatives es generen espais de diàleg on els infants, les persones professionals de l’educació, les famílies i la comunitat poden parlar de les diverses dimensions de la sexualitat, acompanyats de les antropòlogues del Centre AFIN i el personal voluntari de l’associació AIDIS.

El Centre AFIN és un espai de transferència dels resultats de recerca del Grup de Recerca AFIN, especialitzat en famílies i infàncies, amb seu al Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. AIDIS (Associació per la Investigació sobre Diversitats i Intervenció Social) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la transferència de resultats de recerca i a la intervenció socioeducativa.

SexAFIN és, doncs, un projecte de recerca-acció que, des del 2017, col·labora amb les comunitats educatives en la reflexió sobre com acompanyar els infants a la sexualitat, a través de les preguntes i l’escolta activa en el diàleg dels col·lectius participants. És així com, cada centre educatiu genera un projecte propi i diferenciat, segons el que infantsfamílies professorat expressen en relació a la sexualitat i la infància, un dels temes més complexes d’abordar en la societat contemporània.

Una mica d’història

SexAFIN va començar durant el curs escolar 2017/18 a les escoles Montcau i Les Fonts, de Gelida; i l’any següent s’hi sumava l’escola Pau Casals de Sant Llorenç d’Hortons, amb el finançament de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons. Des de llavors, el projecte ha continuat al Penedès i s’ha replicat a diferents contexts.

És així com a l’any 19/20 s’iniciava a Ciudad Juarez, Mèxic, amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària i a Granada, realitzant una col·laboració amb el Centro de Igualdad la Zubia “13 Rosas”; i l’any 20/21 s’iniciava a Barcelona, a l’escola Vila Olímpica, amb la modalitat APS i el finançament de l’Ajuntament de Barcelona. Enguany, al curs 21/22, s’incorporen les escoles Pau Casals i la Font de l’Orpina de Vacarisses, amb el finançament de l’Ajuntament de Vacarisses, i l’Escola Àgora, amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona. A més, aquest projecte compta amb la participació d’estudiants del Grau d’estudis socioculturals de gènere de la UAB, que desenvolupen pràctiques i treballs finals de grau vinculats al projecte. El projecte també dona lloc a dues tesis doctorals i un treball final de màster.

Al llarg d’aquests 4 anys de projecte hi han participat 6 escoles, i han passat pels tallers un total de 1493 infants, 151 famílies i 200 mestres.

Quina metodologia seguim?

A través de metodologies participatives es generen espais de diàleg on els infants, les persones professionals de l’educació, les famílies i la comunitat poden parlar de les diverses dimensions de la sexualitat, acompanyats de les antropòlogues del Centre AFIN i el personal voluntari de l’associació AIDIS.

Resultats

Els principals resultats del projecte mostren com la sexualitat i la infància es construeixen com a paraules antagòniques perquè el que adults i infants entenen per sexualitat és un coit vaginal, moltes vegades amb fins reproductius. Aquesta manera d’entendre la sexualitat genera desigualtats de gènere i dissocia la sexualitat dels cossos infantils. SexAFIN proposa mostrar un significat ampli de la sexualitat a través de les sensacions del propi cos en relació amb si mateix o amb altres persones.