3R CONGRÉS
INTERNACIONAL REPROMOB

ENTRE EMBATS CONSERVADORS I CONQUISTES DE DRETS: VULNERABILITATS, INEQUITATS I JUSTÍCIA REPRODUCTIVA.

8, 9 I 10 D’ABRIL DE 2024

REPROMOB

Aquest projecte coordinat aborda diferents formes de mobilitat reproductiva relacionades amb tecnologies de reproducció assistida (TRAs), adopció i avortament.

Governança reproductiva i mobilitats a Europa, Àfrica del Nord i Amèrica Llatina:
qüestionant la justícia i els drets reproductius en un context d’austeritat i de disminució de la fecunditat.
Una investigació innovadora i rellevant per a les ciències socials i de la salut sexual i reproductiva, la salut pública i els drets humans i reproductius que proporcionarà dades empíriques innovadores sobre el fenomen global creixent de les mobilitats reproductives.
LLEGIR MÉS SOBRE EL PROJECTE

IP i Coordinadora: DIANA MARRE
Co-IP i Coordinador: JUAN PUJOL
Coordinadora del Subprojecte 2: SILVIA DE ZORDO

EL PROJECTE

REPROMOB

Aquest projecte coordinat aborda diferents formes de mobilitat reproductiva relacionades amb tecnologies de reproducció assistida (TRAs) i adopció (subprojecte 1) i avortament (subprojecte 2). Per això, explora la interconnexió entre la governança reproductiva, les fronteres i la (in)mobilitat i rastreja com aquestes es basen en, o produeixen, estratificacions i desigualtats reproductives en tres regions principals del món: Europa, Àfrica del Nord i Amèrica Llatina; analitzarà també fenòmens poc estudiats com l’accés a processos reproductius de persones amb problemes de salut física o mental a Espanya; persones solteres i LGTBIQ+ que busquen accés a les TRAs a Espanya, Regne Unit, Estats Units i Ucraïna; viatges transfronterers de persones que busquen accés a les TRAs a Espanya, Tunísia, Argentina i Mèxic; fluxos de gàmetes dins d’Europa i Amèrica Llatina; viatges transfronterers a Europa, Àfrica del Nord i Amèrica Llatina de persones que busquen serveis d’avortament lluny d’on viuen, fins i tot a l’estranger. Finalment, també investiga els viatges i les experiències en la recerca dels seus orígens biogenètics de persones adoptades a Espanya, Argentina i Xile i de persones nascudes a través de TRAs amb donació anònima de gàmetes realitzada a Espanya a residents no espanyols. Així, el projecte proporcionarà una comprensió i teorització més profunda de les mobilitats i la justícia reproductives, particularment sobre llocs que s’estan convertint en “destinacions de reproducció” importants com Espanya a Europa, Tunísia al nord d’Àfrica i Mèxic i Argentina a Amèrica Llatina.

Es tracta, doncs, d’una investigació innovadora rellevant per a les ciències socials i de la salut sexual i reproductiva, la salut pública i els drets humans i reproductius que proporcionarà dades empíriques innovadores sobre el fenomen global creixent de les mobilitats reproductives. El projecte s’organitza en dos subprojectes desplegats a dos nuclis de desenvolupament sincrònic de treball Processos reproductius i viatges als orígens i (In)mobilitat i pràctiques il·legals: governança reproductiva i xarxes de suport transnacionals, el primer dedicat a estudiar diferents mobilitats reproductives i el segon a investigar les barreres legals i socials daccés a la salut reproductiva i les organitzacions i xarxes socials que contribueixen a la seva superació. L’impacte de la pandèmia de Covid-19 a l’accés a diferents tipus de serveis i tecnologies de salut reproductiva també s’analitzarà si l’emergència continua en els propers anys. El projecte incorpora la perspectiva de professionals que treballen als serveis de salut reproductiva, dels representants d’organitzacions, entitats i empreses i de legisladors. L’objectiu és fomentar una discussió científica i política sobre governança, justícia i estratificació reproductiva, sobre les estratègies de resistència de les persones usuàries a legislacions i pràctiques discriminatòries, aprofundir en el coneixement d’experiències reproductives com la fertilitat i la infertilitat, les TRAs i el avortament. Els resultats seran compartits no només a l’àmbit acadèmic i professional de les ciències socials, de la salut, la salut pública i els drets humans i reproductius; també es facilitaran a serveis i organitzacions que treballen en salut i drets reproductius i responsables de polítiques públiques i privades dels països participants.

Subprojecte 1

 

Repro-flows in Europe, Nord Africa i Latin America: people’s and gamets’ mobilities in el fragmentat context transnational regulation of assisted reproduction and adoption.

 

VEURE MÉS

Subprojecte 2

 

Viatjar per a l’atenció de l’avortament: viatges per avortament i xarxes de suport a embarassades que busquen atenció a l’avortament a Europa, Nord-Àfrica i Amèrica Llatina.

 

VEURE MÉS

EQUIP

IP i Coordinadora: DIANA MARRE

Co-IP i Coordinador: JUAN PUJOL

Coordinadora del Subprojecte 2: SILVIA DE ZORDO

ACTIVITATS
17 y 18 de febrer de 2022
1r Congrés intern de ReproMob..

1 y 2 de desembre de 2022
2º Congrés ReproMob.

8-9-10 de abril de 2024
3º Congrés Internacional ReproMob.