Projectes

Un grup que fa recerca inter-universitària, interdisciplinar, multidisciplinar i internacional en ciències socials, humanitats i ciències de la salut.

Des de la seva creació al 2004, el grup ha procurat la creació de sinèrgies amb professionals, grups i institucions nacionals i internacionals i que els seus resultats de recerca transcedissin l’àmbit acadèmic per arribar als col·lectius amb i per l’interès i benestar dels quals es treballa.

AFIN està format per professionals de l’Antropologia social, cultural i mèdica, la sociologia, la educació, el dret, la medicina, la psicologia i el treball social adscrits a diverses universitats nacionals i internacionals, organitzacions i serveis, de l’àmbit públic i privat.

Les nostres principals àrees d’investigació i aplicació inclouen

  • Persona, Gènere, Sexualitat
  • Cos, Cures, Salut, Mort
  • Parentalitat, Conciliació, Treball reproductiu i Vida familiar, Infantesa i Juventut
  • Reproducció humana, Processos reproductius i Adopció
  • Secret, Anonimat, tabú
  • Memòria, Bebès i Infants Apropiats i Desapareguts

  PROJECTES DESTACATS

  FORMACIÓ

  Tesis doctorals, TFM’s y TFG’s

  Finalitzats i en curs.

  Recerca
  Transferència

  Detalls de finançament.