Converses AFIN

El podcast del grup de recerca AFIN

Busquem apropar debats i investigacions científiques que ens ajudin a entendre millor el món contemporani. Parlem de salut, reproducció, sexualitat i famílies des de la perspectiva de l’antropologia social.
El podcast del grup AFIN va començar el 2023 amb una sèrie de vuit episodis dedicats a explorar des de diferents punts de vista el tema de l’auge dels tractaments de donació d’òvuls a Espanya i el paper d’aquestes cèl·lules reproductives en els imaginaris socials. Cada capítol consisteix en una conversa amb una antropòloga o sociòloga experta en el tema tractat, conduïda per Anna Molas, investigadora Juan de la Cierva del grup AFIN.

Disponible a Spotify i a Ivoox.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodio 1 Episodi 1: Receptores d’òvuls en el context espanyol: trajectòries, conflictes i imaginaris

Aquest episodi tracta sobre els canvis reproductius en el context espanyol i particularment sobre el retard progressiu de la maternitat que ha portat a Espanya a ser un dels països d’Europa i del món amb la taxa de fecunditat més baixa. Per a això entrevistem la doctora Bruna Alvarez, antropòloga amb un llarg recorregut en recerca entorn de qüestions de gènere, famílies i sexualitat. Amb ella parlem de “maternitats tardanes”, de les raons darrere de la decisió de retardar la maternitat i la seva relació amb l’auge de la demanda de tractaments de fertilitat que utilitzen òvuls donats.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodio 2 Episodi 2: Viatges reproductius transfronterers de França a Espanya: a la recerca d’òvuls

Aquest episodi tracta les mobilitats reproductives de dones i parelles franceses que viatgen a Espanya per accedir a tractaments amb donació d’òvuls, les que representen una gran part dels més de 18.000 pacients estrangers que atén Espanya anualment en reproducció assistida. Per a això s’entrevista Alexandra Desy, doctoranda en el grup AFIN que es troba realitzant una tesi doctoral sobre les mobilitats reproductives de dones i parelles sense accés a aquests tractaments en el context francès.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodio 3 Episodi 3: Les donants d’òvuls a Espanya: contextos, relats i trajectòries

En aquest episodi es parla sobre les experiències de les donants d’òvuls i el personal sanitari que treballen amb elles en el context espanyol. Per a això s’entrevista la doctora Anna Molas, investigadora Juan de la Cierva en el grup AFIN, que en la seva tesi doctoral Taming Egg Donors: The Production of the Egg Donation Bioeconomy in Spain (Monash University, 2021), va analitzar els processos a través dels quals cada any al voltant de 15.000 dones joves passen per clíniques de fertilitat espanyoles per fer cicles d’extracció d’òvuls.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodio 4 Episodi 4: La selecció genètica a la clínica de fertilitat: tendències presents i futures

En aquest episodi s’analitza el paper de la selecció genètica de les donants d’òvuls a partir del cribratge genètic de portadors en el context espanyol. Per a això s’entrevista la doctora Laura Perler, antropòloga i geògrafa a la Universitat de Berna, que en el seu llibre Selektioniertes Leben. Eine feministische Perspektive auf die Eizellenspende (Vida seleccionada: Una perspectiva feminista sobre la donació d’òvuls) publicat en alemany per l’editorial Edition Assamblage, analitza les pràctiques que es duen a terme a les clíniques de fertilitat i les definicions del que és “sa”, “malalt” i “discapacitant” que es construeixen i deconstrueixen en un clima de constant canvi i evolució.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodio 5 Episodi 5: Mobilitats d’òvuls des d’Espanya cap al món: el cas dels enviaments a Brasil

En aquest episodi es parla sobre una tendència creixent en els bancs d’òvuls d’Espanya: l’enviament d’òvuls a l’estranger. S’analitzen particularment els enviaments al Brasil, el país que més òvuls rep d’Espanya. Per a això s’entrevista la professora Consuelo Álvarez Plaza de la Universitat Complutense de Madrid, qui comenta els sistemes que han ideat els bancs d’òvuls d’Espanya, regits per una estricta llei de l’exportació de teixits biològics, per enviar-los fora de les seves fronteres de forma ràpida i dinàmica. Alhora s’analitzen els reptes i dilemes que aquesta pràctica porta amb si, com són la traçabilitat i la (des)informació sobre aquestes pràctiques entre donants i persones receptores.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodi 6 Episodi 6: El paper de la congelació ‘social’ d’òvuls a Espanya

En aquest episodi sobre l’auge de tractaments de congelació d’òvuls en el context espanyol entrevistem Sara Lafuente Funes, sociòloga i investigadora postdoctoral a la Universitat de Goethe, i que compta amb una llarga trajectòria en estudis al voltant dels mercats reproductius. Amb ella s’examinen els factors socials que poden explicar la demanda a l’alça d’aquests tractaments així com les experiències, trajectòries, desitjos i dificultats de les persones que decideixen congelar els seus òvuls per a ús futur.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodi 7 Episodi 7: Paternitats homosexuals per subrogació i donació d’òvuls des de la justícia reproductiva queer

En aquest episodi sobre la gestació per substitució i paternitats homosexuals amb el focus en el paper dels òvuls que s’utilitzen per a aquests processos s’entrevista el doctor Marcin Smietana, sociòleg a la Queen’s Mary University of London i la Universitat de Cambridge, i que compta amb una llarga trajectòria en estudis sobre paternitats homosexuals a Espanya, el Regne Unit i Califòrnia. Amb ell s’examina l’actual procés al Regne Unit, que planteja modificar la llei de la gestació subrogada que tenen des del 1985, els circuits existents per a les paternitats homosexuals i el lloc que tenen els òvuls que s’utilitzaran en aquests processos.

Podcast Conversaciones AFIN - Episodi 8 Episodi 8: Una perspectiva comparativa entre els drets als orígens en adopció i en reproducció assistida

En aquest episodi s’analitzen les diferències en l’accés a la informació sobre els orígens biològics en adopció i en reproducció assistida amb la professora Diana Marre, antropòloga i directora del grup AFIN, que compta amb nombrosos llibres i articles sobre reproducció i parentiu en el context espanyol. Amb ella s’aborden els canvis radicals que ha patit Espanya en les últimes dues dècades en matèria d’adopció i reproducció assistida amb donació de gàmetes, i sobre les diferències en l’abordatge de l’accés als orígens i l’anonimat en ambdós casos.

Próximamente