La doctora Anna Molas, investigadora Juan de la Cierva al grup AFIN del departament d’Antropologia Social, es troba des de febrer de 2024 realitzant una estada a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Gràcies a la beca de mobilitat del Ministeri que va obtenir, la José Castillejo, s’ha convertit en investigadora visitant al Centre d’Estudis de la Ciència, la Tecnologia i la Medicina (CSTMS, per les seves sigles en anglès), un dels centres més importants en aquest àmbit, on s’hi estarà fins al mes de juny.

Durant la seva estada, Anna participa en diverses activitats organitzades pel centre, com ara el seu cicle de seminaris, tallers i el seu grup de treball. Durant el semestre que passa al Centre, Anna està coordinant i modera el grup de treball estable en el qual, de forma rotativa, els investigadors comparteixen amb la resta textos que estan en procés d’elaboració o altres productes per tal d’obtenir feedback que pugui ajudar a polir-los. Alhora ha tingut l’oportunitat de presentar el seu treball en diversos grups i col·loquis de la universitat. Aquesta estada representa una gran oportunitat per establir noves xarxes a nivell internacional i conèixer nous contextos de recerca i docència universitària.

Anar al notícies i esdeveniments